Projekt wyszehradzki

Projekt wyszehradzki wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest elementem ósmej edycji Personal Democracy Forum CEE – międzynarodowej konferencji, która gromadzi aktywistów, przedstawicieli administracji publicznej, mediów i kręgów akademickich, jak i innych ekspertów i ekspertki zaangażowane w debatę o przyszłości demokracji w Polsce i na świecie.

Konferencja jest okazją do dyskusji o problemach i wyzwaniach demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej, z naciskiem na kraje wyszehradzkie. Jest także miejscem prezentacji użytecznych narzędzi, szukania praktycznych rozwiązań oraz dzielenia się doświadczeniami z regionu.Głównym zagadnieniem konferencji jest relacja pomiędzy technologią i człowiekiem.

Projekt jest poświęcony dyskusji na temat wpływu technologii na wolności i prawa człowieka oraz roli organizacji z kręgów civic tech w promowaniu wartości demokratycznych, takich jak przejrzystość władzy na szczeblu lokalnym, państwowym i międzynarodowym, swobodny dostęp do informacji, partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji oraz wykorzystanie technologii dla budowania przyszłości dla wszystkich. Wierzymy, że nie ma skutecznego działania bez przynajmniej chwili na refleksję i poznania doświadczenia innych. Dlatego podczas wydarzenia organizujemy zarówno wykłady teoretyczne, jak i praktyczne zajęcia warsztatowe. Konferencja PDF CEE 2020 „Wolność – 21 postulatów na XXI wiek” pozwoli na debatę i wymianę doświadczeń.

W ramach projektu zostanie zorganizowane spotkanie przedstawicieli krajów wyszehradzkich dedykowane wielopoziomowej współpracy oraz wzajemnego wsparcia we wpływaniu na polityki publiczne i tworzeniu więzi pomiędzy wszystkich aktorami życia społecznego i politycznego.

Partnerzy projektu: