Informacja dotycząca COVID-19 (koronawirusa)  

Ze względu na rozwój sytuacji związanej z pandemią koronawirusa (COVID -19) oraz decyzje Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta Miasta Gdańska o odwołaniu imprez i wydarzeń, Personal Democracy Forum CEE 2020 oraz Festiwal Technologii Obywatelskich dla Demokracji, zaplanowane na 23-25 kwietnia, nie odbędą się. W najbliższym czasie poinformujemy o kolejnym terminie wydarzenia.

 

Personal Democracy Forum CEE 2020  

Wolność – 21 postulatów na XXI wiek

 

Personal Democracy Forum CEE to absolutnie wyjątkowa przestrzeń, w której fascynacja technologią spotyka się z potrzebą krytycznej analizy jej roli we współczesnym świecie. Nasze racjonalne podejście do tematu umożliwia przeprowadzanie niebanalnych dyskusji wśród różnorodnych społeczności i co ważniejsze – pomiędzy nimi. Podczas konferencji przenikają się rozmaite wątki: począwszy od zależności między cyberbezpieczeństwem a ideą otwartej kultury, poprzez relację między publiczną partycypacją a Internetem rzeczy, kończąc na wpływie technologii na realizację praw człowieka. Punktem wspólnym i jednocześnie fundamentem naszego dyskursu jest wiara, że technologia i rozwój powinny być sterowane przez ludzi, a nie ludzie sterowani przez nie.

23–24 kwietnia 2020 roku Fundacja ePaństwo wspólnie z Miastem Gdańsk i Europejskim Centrum Solidarności organizuje ósmą edycję konferencji PDF CEE. Tuż po niej, 25 kwietnia, odbędzie się czwarta edycja Festiwalu Technologii Obywatelskich dla Demokracji. Tegoroczna konferencja zainspirowana została wydarzeniami sprzed niemal 40 lat, kiedy to latem 1980 roku protestujący w Stoczni Gdańskiej przedstawili listę żądań dotyczących praw i wolności. Te 21 postulatów stanowi źródło Solidarności oraz podstawę (r)ewolucji 1989 roku.

Wierzymy, że demokracja i wolność mogą być najlepszą odpowiedzią na wyzwania, które stawia przed nami XXI wiek – ludzkie potrzeby i marzenia pozostają takie same, bez względu na to, jak zmienia się świat. Chcemy przyjrzeć się 21 postulatom z perspektywy technologii, zmieniającej naturę państwa i sytuacji ekonomicznej w regionie. Solidarność jako ruch społeczny odniosła sukces w czasach żelaznej kurtyny; nie oznacza to jednak, że jej postulaty nie są już aktualne. Wierzymy, że reinterpretacja jej fundamentów pomoże w dyskusji nad wyzwaniami, przed jakimi stoi dzisiejsza demokracja. Dodatkowo, wbrew popularnej dzisiaj skłonności do traktowania Solidarności jako ruchu czysto politycznego, chcemy położyć główny akcent na jej faktycznej genezie, to znaczy, tej związanej z prawami socjalnymi i pracowniczymi. Dzięki temu nastawieniu, możemy spojrzeć z nowej perspektywy na wyzwania i szanse, jakie rozwój technologii przynosi dynamicznie zmieniającym się rynkom pracy.

SPOŁECZNOŚĆ

Ponad 500 aktywistów i aktywistek na rzecz demokracji, entuzjastów i entuzjastek technologii obywatelskich, przedstawicieli i przedstawicielek mediów, biznesu oraz środowisk uniwersyteckich, specjalistów i specjalistek od mediów cyfrowych oraz działaczy i działaczek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej – z obszaru Unii Europejskiej i spoza jej granic (włączając m.in. Bałkany i Kaukaz) oraz z dalszych regionów świata. 

Będziemy dyskutować o prawach człowieka i prawach cyfrowych, transparentności rządów, technologiach obywatelskich oraz przeciwdziałaniu dezinformacji w ramach nadrzędnego tematu, jakim jest Wolność – 21 postulatów na XXI wiek.

CHARAKTER KONFERENCJI

Złożoność współczesnego świata zmusza nas do zadawania pytań, na które nie istnieją łatwe odpowiedzi. Czarno-białe podziały sprzyjają manipulacji opinią publiczną, skomplikowane odpowiedzi nie wywołują reakcji, cierpliwość jest coraz rzadszą cnotą, a uwaga stała się towarem na wagę złota. Chcemy, by PDF CEE był szczególną przestrzenią, w której dłuższe wypowiedzi zostają wysłuchane. Nie boimy się zadawać pytań o podstawowe wartości oraz zgłębiać ich w teorii i praktyce podczas prezentacji i na warsztatach. PDF CEE to przestrzeń wymiany myśli oraz doświadczenia, gdzie każdy głos się liczy. Łączy nas wiara w to, że prawa człowieka są niezbywalnym fundamentem społeczeństw oraz że demokracja jest dla wszystkich.

PRZEBIEG

Podczas dwóch pierwszych dni PDF CEE 2020 proponujemy prezentacje eksperckie w ramach dwóch głównych nurtów tematycznych: Wolność wewnętrzna i Wolność zewnętrzna, 20 warsztatów praktycznych, interaktywne dyskusje panelowe oraz inne wydarzenia sprzyjające sieciowaniu i nawiązywaniu  relacji. Trzeciego dnia Festiwal Technologii Obywatelskich dla Demokracji zgromadzi międzynarodowych ekspertów i ekspertki, którzy będą dyskutować o partycypacyjnym zarządzaniu z wykorzystaniem technologii cyfrowych, szczególnie na poziomie lokalnym. Zaprezentujemy różne technologie obywatelskie i rządowe, które wspomagają otwarty dostęp do informacji (otwarte dane publiczne), prawo do czystego powietrza i zdrowego środowiska oraz rozwój inteligentnych miast, wynikający z potrzeb i zaangażowania społeczności.

Dbamy o zrównoważoną partycypację wszystkich płci. Zapewniamy symultaniczne tłumaczenie na język migowy i wspieramy uczestnictwo osób niepełnosprawnych. Ograniczamy zużycie plastiku i staramy się nie generować niepotrzebnych śmieci. Biorąc udział w konferencji, zgadzasz się na respektowanie zasad i wartości, dzięki którym wydarzenie jest przestrzenią bezpieczną i przyjazną.

 

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Sponsorzy

Partnerzy główni

Partnerzy technologiczni

Partnerzy