Program

 • 9:00

  REJESTRACJA I KAWA

  Sala wystaw czasowych
 • 10:00

  OTWARCIE

  Audytorium
 • 10:30

  SESJA 1: BROKEN FEEDBACK CIRCLE

  Audytorium

  Martin Tisne, Luminate

  Massimo Flore, European Commission

  Marta Ardashelia , Sova News

  Sergejus Muravjovas, Transparency International Lithuania

  Liljana Pecova Ilieska, Metamorphosis Foundation

 • 12:00

  NETWORKING

  Sala wystaw czasowych
 • 12:15

  LUNCH

  Sala wystaw czasowych
 • 13:15

  SESJA 2: CITIZEN FAKE-XPERIENCE

  Audytorium

  Corina Rebegea & Milda Boyce, CEPA

  Katarzyna Szymielewicz, Panoptykon

  Imants Breidaks, ManaBalss

  Natalia Mileszyk, Centrum Cyfrowe

  Andrew Rasiej, Civic Hall

 • 14:45

  PRZERWA KAWOWA

  Sala wystaw czasowych
 • 15:00

  WARSZTATY

  Trzecie piętro

  Warsztaty i panele dyskusyjne prowadzone w trakcie PDF CEE przez specjalistów i specjalistki z całego świata, tworzą możliwość dokładnego przyjrzenia się wybranym tematom z perspektywy praktycznych rozwiązań i konkretnych, rzeczywistych przykładów.

  W tym roku co najmniej 15 ekspertów i ekspertek poprowadzi sesje warsztatowe:

  · Pablo Aragón, Uniwersytet Pompeu Fabra – Platformy partycypacyjne online vs technologie obywatelskie
  · Filip Gołębiewski, Instytut Dyskursu i Dialogu – Walka z dezinformacją – co robimy źle?
  · Tamar Gzirishvili, NDI Gruzja – Co działa, kiedy nic nie działa?
  · Andreea Maier, Civitta Romania – Planowanie strategiczne jako narzędzie dla grup społecznych w trudnej sytuacji
  · Tasha Sokolova, The Monitor – Jak zrobić prosty i rzetelny “fact-check” w 60 sekund?
  · Andrew Sushko, Human Constanta – Poradnik dla autorytarnego rządu – 5 pierwszych kroków do przejęcia kontroli nad internetem
  · Alex Sidorenko, Teplitsa. Technologie dla dobra publicznego – Jak zerwać z rozpoczynaniem kiepskich projektów (i pokochać SCRUM)?
  · Ilias Nikezis, School of Journalism and Mass Communications, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach – Niewidzialne miasta: jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i budować zaufanie do władz
  · Stefania Koskova, Mozilla Foundation – W poszukiwaniu wspólnotowych rozwiązań dla problemu szkodliwych treści w internecie
  · Iwan Ittermann, Foundation for Digital Peace Talks – Jak szanować indywidualne granice osób biorących udział w dyskusji bez blokowania dialogu?
  · Jarosław Gwizdak, Prawo do Katowic – Budowa zaufania w mieście: perspektywa sędziego i kandydata w wyborach
  · Damir Dajanovic, UG Zasto ne/CA Why not – Javna rasprava – Łącząc obywateli z parlamentarzystami

  Odbędą się również interesujące warsztaty satelickie:

  · Informacja w dyskursie politycznym (National Democratic Institute)
  · Sesja Open Government Partnership
  · Media pod ostrzałem – panel z udziałem:
  o Vasyla Pekhnyo, Hromatskie TV
  o Edit Zgut, Centre for Europe/Uniwersytet Warszawski
  o Matthiew Kasper, Meydan TV

  I to nie koniec – powyższa lista zostanie rozbudowana.

  Wkrótce opublikujemy szczegółowy plan warsztatów wraz z możliwością rejestrowania się na nie. Warsztaty będą prowadzone po angielsku. Wybrane warsztaty będą tłumaczone również na Polski Język Migowy (PJM).

 • 9:00

  REJESTRACJA

  Sala wystaw czasowych
 • 10:00

  DYSKUSJA PANELOWA

  Audytorium

  International Media Panel

 • 11:15

  PRZERWA KAWOWA

  Sala wystaw czasowych
 • 11:30

  SESJA 3: GOOD COLLABORATION HURTS

  Audytorium

  TBD

  Oleg Naumenko, Aktis Strategy

  TBD

  Lukas Mocek, Luftdaten.info

  TBD

 • 13:00

  LUNCH

  Sala wystaw czasowych
 • 14:00

  DYSKUSJA PANELOWA

  Audytorium

  Gov Tech Panel

 • 15:15

  OFICJALNE ZAKONCZENIE

  Audytorium
 • 15:45

  PRZERWA KAWOWA

  Sala wystaw czasowych
 • 16:00

  WARSZTATY

  Trzecie piętro

  Warsztaty i panele dyskusyjne prowadzone w trakcie PDF CEE przez specjalistów i specjalistki z całego świata, tworzą możliwość dokładnego przyjrzenia się wybranym tematom z perspektywy praktycznych rozwiązań i konkretnych, rzeczywistych przykładów.

  W tym roku co najmniej 15 ekspertów i ekspertek poprowadzi sesje warsztatowe:

  · Pablo Aragón, Uniwersytet Pompeu Fabra – Platformy partycypacyjne online vs technologie obywatelskie
  · Filip Gołębiewski, Instytut Dyskursu i Dialogu – Walka z dezinformacją – co robimy źle?
  · Tamar Gzirishvili, NDI Gruzja – Co działa, kiedy nic nie działa?
  · Andreea Maier, Civitta Romania – Planowanie strategiczne jako narzędzie dla grup społecznych w trudnej sytuacji
  · Tasha Sokolova, The Monitor – Jak zrobić prosty i rzetelny “fact-check” w 60 sekund?
  · Andrew Sushko, Human Constanta – Poradnik dla autorytarnego rządu – 5 pierwszych kroków do przejęcia kontroli nad internetem
  · Alex Sidorenko, Teplitsa. Technologie dla dobra publicznego – Jak zerwać z rozpoczynaniem kiepskich projektów (i pokochać SCRUM)?
  · Ilias Nikezis, School of Journalism and Mass Communications, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach – Niewidzialne miasta: jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i budować zaufanie do władz
  · Stefania Koskova, Mozilla Foundation – W poszukiwaniu wspólnotowych rozwiązań dla problemu szkodliwych treści w internecie
  · Iwan Ittermann, Foundation for Digital Peace Talks – Jak szanować indywidualne granice osób biorących udział w dyskusji bez blokowania dialogu?
  · Jarosław Gwizdak, Prawo do Katowic – Budowa zaufania w mieście: perspektywa sędziego i kandydata w wyborach
  · Damir Dajanovic, UG Zasto ne/CA Why not – Javna rasprava – Łącząc obywateli z parlamentarzystami

  Odbędą się również interesujące warsztaty satelickie:

  · Informacja w dyskursie politycznym (National Democratic Institute)
  · Sesja Open Government Partnership
  · Media pod ostrzałem – panel z udziałem:
  o Vasyla Pekhno, Hromadske TV
  o Edit Zgut, Centrum Europejskie uniwersytetu Warszawskiego
  o Matthew Kasper, Meydan TV

  I to nie koniec – powyższa lista zostanie rozbudowana.

  Wkrótce opublikujemy szczegółowy plan warsztatów wraz z możliwością rejestrowania się na nie. Warsztaty będą prowadzone po angielsku. Wybrane warsztaty będą tłumaczone również na Polski Język Migowy (PJM).

 • FESTIWAL TECHNOLOGII OBYWATELSKICH DLA DEMOKRACJI
 • 9:30

  REJESTRACJA

 • 10:00

  CO NAPĘDZA GOV TECH?

 • 10:50

  CYFROWE PLATFORMY AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

 • 11:20

  Dyskusja panelowa

 • 12:00

  LUNCH

 • 13:00

  LUFTDATEN - Jak Civic Tech ewoluuje w Gov Tech?

 • 13:30

  Dyskusja panelowa

 • 14:30

  WARSZTATY

 • 16:00

  ZAKONCZENIE