Projekt wyszehradzki

Projekt wyszehradzki wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest elementem szóstej edycji Personal Democracy Forum CEE – międzynarodowej konferencji, która gromadzi aktywistów, przedstawicieli administracji publicznej, mediów i kręgów akademickich, jak i innych ekspertów i ekspertki zaangażowane w debatę o przyszłości demokracji w Polsce i na świecie.

Konferencja jest okazją do dyskusji o problemach i wyzwaniach demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej, z naciskiem na kraje wyszehradzkie. Jest także miejscem prezentacji użytecznych narzędzi, szukania praktycznych rozwiązań oraz dzielenia się doświadczeniami z regionu. Projekt jest poświęcony dyskusji na temat roli organizacji z kręgów civic tech w promowaniu wartości demokratycznych, takich jak przejrzystość rządów, wolność informacji, partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji na poziomie państwowym oraz wykorzystanie technologii dla budowania przyszłości dla wszystkich.

Konferencja PDF CEE 2018, której przyświeca motto: „Przyszłość dla wszystkich” pozwoli na debatę i wymianę doświadczeń podczas dwóch dni wystąpień, sesji networkingowych, warsztatów oraz szeregu wydarzeń satelickich: m.in. Festiwalu Aplikacji dla Społeczności i Demokracji.

W ramach projektu zostanie zorganizowane spotkanie przedstawicieli krajów wyszehradzkich dedykowane wielopoziomowej współpracy oraz wzajemnego wsparcia we wpływaniu na polityki publiczne i tworzeniu więzi pomiędzy wszystkich aktorami życia społecznego i politycznego.

Partnerzy projektu: