Wydarzenia towarzyszące PDF CEE 2018

Festiwal Technologii Obywatelskich dla Demokracji: Miasto przyszłości dla wszystkich

Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 28.04.2018 r.

Jakie wyzwania widzą w swoich miastach urzędnicy zajmujący się na co dzień zarządzaniem miastem? Jak postrzegają je aktywiści/aktywistki i organizacje pozarządowe? Na ile narzędzia IT wytworzone w Bostonie mogą zwiększyć zaangażowanie mieszkańców Łodzi? Kim są beneficjenci rozwiązań technologicznych proponowanych przez biznes, władze miejskie i aktywistów/ki? Czy tworzymy miasto i jego infrastrukturę dla już uprzywilejowanych mieszkańców i mieszkanek? Jakie są konsekwencje wchodzenia gospodarki cyfrowej w coraz szersze przestrzenie życia miejskiego? Czy potrafimy zaangażować do aktywności obywatelskiej grupy wykluczone technologicznie? Jak miasta na świecie definiują i radzą sobie z wyzwaniami przyszłości?

Postęp technologiczny dokonuje cyfrowej transformacji sektora publicznego, zmieniając sposób “używania” miasta przez mieszkańców, przedsiębiorców i samych urzędników. Rozumienie Smart City przechodzi ewolucję. Przyszłość należy nie tyle do wielkich systemów IT, co do współpracy miejskich jednostek w oparciu o idee open data. Cyfrowa dojrzałość oznacza, iż urząd w ramach strategicznej współpracy staje się animatorem wykorzystania otwartych danych, wspiera koprodukcje [co-creation] między różnymi jednostkami miejskimi oraz inicjuje zaangażowanie społeczności lokalnych.

Celem Festiwalu Technologii Obywatelskich dla Demokracji jest nie tylko przegląd międzynarodowych trendów w sektorze innowacji publicznych i integracja społeczności civic tech z całego świata. Chcemy także zbliżyć środowiska aktywistów i aktywistek IT z władzami miejskimi otwartymi na nowe rozwiązania dla wyzwań, jakie stoją przed miastami przyszłości. Wyzwania, przed którymi miasta staną w przyszłości, poznamy dzięki serii warsztatów diagnozujących które odbędą w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Katowicach i Lublinie.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli/ki administracji publicznej, polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe, dziennikarzy i dziennikarki z branży technologii, smart city i spraw miejskich, jak również mieszkańców i mieszkanki miast zainteresowanych/e aktywnym współkształtowaniem miasta.

Ostatecznie m.in. z powodu dużo większej liczby gości, zdecydowaliśmy się na formułę wystąpień oraz paneli ekspertów i praktyków civic tech z Polski i całego świata.
Katalog współpracy zostanie wydany w wersji papierowej do końca maja, będzie także zawierał prezentację wyzwań miast w zakresie open data.

Wstęp wolny! Szczegółowy program.

Organizator:

Partnerem Festiwalu jest Instytut Kultury Miejskiej: