Szósta edycja Personal Democracy Forum odbędzie się 26-27 kwietnia 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. PDF CEE 2018 to dwa dni wystąpień, praktycznych warsztatów i sesji networkingowych oraz szereg wydarzeń towarzyszących!

Personal Democracy Forum CEE jest platformą wymiany idei i doświadczeń aktywistów m.in. regionu Europy Środkowo-Wschodniej zajmujących się zwiększaniem zaangażowania obywatelskiego i przejrzystości w życiu społecznym i politycznym przy wsparciu nowych technologii. W Polsce od 2013, PDF CEE to największa europejska edycja amerykańskiej konferencji Personal Democracy Forum organizowanej przez nowojorski Civic Hall (wcześniej Personal Democracy Media) od 2004 roku.

Szósta edycja konferencji nosi tytuł: Przyszłość dla wszystkich.

Ruchy społeczne na świecie nie dorównują wędrówkom danych: szybki rozwój technologii niesie ze sobą ryzyko pozostawienia części społeczeństwa poza procesem wpływania na państwo i na marginesie dyskursu publicznego. Czy należy podążać utartymi ścieżkami, które mogą prowadzić do nierówności społecznych, czy nastał czas zreformowania naszego myślenia o roli i wpływie państw narodowych, biznesu, organizacji pozarządowych i wreszcie: obywatelek i obywateli? Potrzebujemy nie tylko debaty na temat sposobów, w jaki eksperci civic tech mogą użyć swojej wiedzy, by wykorzystać moc aktywnego społeczeństwa i technologie do zoptymalizowania współpracy pomiędzy społeczeństwem, przedstawicielami biznesu i urzędnikami administracji publicznej. Prawdziwym wyzwaniem jest skuteczna walka o brak wykluczenia społecznego i właściwe wykorzystanie nagromadzonej energii społecznej, aby kształtować przyszłość za pomocą pozytywnych wizji. By ją współtworzyć, a nie na nią reagować.

Chcemy przyszłości dla wszystkich. Pytanie brzmi: kiedy i w jaki sposób ją zbudujemy.

Inspiracją tegorocznych sesji tematycznych są trzy wartości warunkujące inkluzywną przyszłość:

GODNOŚĆ:

Poczucie bezpieczeństwa, równość wobec innych i wolność wyrażania myśli są nieodzowne dla każdej istoty ludzkiej. Są także wyrazem godności – wartości, której nie wolno odbierać, podważać czy zaniedbywać. Tym właśnie jest demokracja osobista. Technologie mogą służyć poprawie życia i ochronie najwyższych wartości, ale najpierw my sami musimy znaleźć sposób, by pielęgnować naszą godność poprzez wzajemny szacunek i zrozumienie.

SOLIDARNOŚĆ:

Solidarność to nie tylko poczucie przynależności do danej społeczności. Jako członkowie różnorodnych grup społecznych, powinniśmy mieć baczenie na drugiego człowieka i potrafić okazać mu współczucie. Powinniśmy rozumieć, że ludzie posiadają “wszystkie prawa i wolności […] bez względu na jakiekolwiek różnice” [Powszechna Deklaracja Praw Człowieka]. Tylko takie stanowisko pozwoli zbudować solidny fundament demokracji: uczciwe, otwarte i godne zaufania społeczeństwo.

SPRAWIEDLIWOŚĆ:

Szacunek dla godności i solidarności obywateli i obywatelek jest podstawą prawdziwie demokratycznego państwa. Prawo utrzymuje równowagę pomiędzy rozmaitymi potrzebami i zobowiązaniami, które dotyczą zarówno jednostek, jak i całych społeczności. Obserwując szybki rozwój technologii, wyraźnie rozpoznajemy ich przewagę nad tradycyjnymi rządami, również w negatywnym sensie. Korzystajmy mądrze z synergii tworzonych przez nas narzędzi, by zapewnić przyszłość dla wszystkich.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Sponsorzy

Partnerzy

Partnerzy medialni