Kodeks postępowania

Personal Democracy Forum CEE 2018 to wydarzenie otwarte dla aktywistów i aktywistek z całego świata, których celem jest rozwój narzędzi i polityk publicznych na rzecz dobra społecznego i dobrego rządzenia.

Jako organizatorzy chcielibyśmy, aby uczestnicy i uczestniczki konferencji kierowali/ły się poniższymi zasadami. Należy:

 • Postępować wobec innych osób uczciwie, szczerze oraz w dobrej wierze;
 • Aktywnie słuchać (zwłaszcza jeśli mają Państwo donośny głos);
 • Uczestniczyć w rozmowach, które są wyzwaniem dla Państwa światopoglądu;
 • Działać w sposób zrównoważony i szanować odmienne poglądy;
 • Aktywnie promować zasady przejrzystości i otwartości;
 • Pomagać w tworzeniu przyjemnego i pełnego szacunku środowiska poprzez  stosowanie zaleceń personelu i wolontariuszy/ek;
 • Respektować prawo do prywatności uczestników/czek, którzy/re nie zgadzają się na publikowanie ich wizerunku lub cytowanie ich wypowiedzi;
 • Wszyscy uczestnicy i uczestniczki Personal Democracy CEE 2018, niezależnie od przynależności państwowej, płci, rasy lub pochodzenia etnicznego, religii i światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej mają prawo do wolności od wszelkich form molestowania.

Polityka przeciwdziałania molestowaniu:

 • Molestowanie jakiegokolwiek rodzaju nie będzie tolerowane;
 • Napastliwe lub lekceważące zachowania, komentarze, wiadomości, zdjęcia albo interakcje ze strony jakiegokolwiek uczestnika lub uczestniczki nie będą tolerowane;
 • Zauważone nietypowe lub niestosowne zachowanie należy zgłosić naszemu personelowi lub przekazać za pomocą poniższych danych kontaktowych;
 • Organizatorzy Personal Democracy Forum CEE 2018 zastrzegają sobie prawo do odwołania przywilejów uczestnictwa każdemu, kto narusza powyższe zasady, podając uzasadnienie swojej decyzji.

Kodeks Postępowania i polityka przeciwdziałania molestowaniu

Jeśli wystąpi incydent lub naruszenie Kodeksu Postępowania, zespół Personal Democracy Forum CEE 2018 poufnie rozpatrzy zgłoszenia wszystkich osób, które doświadczyły prześladowania, niestosownego zachowania lub naruszenia Kodeksu. Ostateczna decyzja w sprawie ewentualnego postępowania dyscyplinarnego zostanie podjęta przez Zarząd Fundacji ePaństwo i przekazana zainteresowanym stronom.

W razie potrzeby prosimy o kontakt na e-mail: biuro@epf.org.pl lub z Aleksandrą Kamińską: aleksandra.kaminska@epf.org.pl, tel. (+48) 698 899 100.

Dziękujemy AccessNow, organizatorom RightsCon za zainspirowanie nas do wprowadzenia Kodeksu Postępowania.